Please wait, loading...

 
UMZIMVUBU MAYOR EXPECTED TO HAND DELIVER NEW SCHOOL UNIFORM TO  DESTITUTE SCHOLARS IN KWABHACA AND EMAXESIBENI.

UMZIMVUBU MAYOR EXPECTED TO HAND DELIVER NEW SCHOOL UNIFORM TO DESTITUTE SCHOLARS IN KWABHACA AND EMAXESIBENI. Umzimvubu Mayor, Cllr Zukiswa Ndevu, will on the 20th – 21st January 2022 hand deliver new school uniform to destitute families in KwaBhaca and EmaXesibeni. The annual programme aims to restore dignity and uniformity amongst scholars within Umzimvubu. The...

USODOLOPHU WOMASIPALA UMZIMVUBU UNIKEZELE NGOKUSESIKWENI NGEHOLO YOLUNTU EMANGQAMZENI

INGXELO ENGXAMISEKILEYO IYA KUMAJELO ONKE OSASAZO 13 EKACANZIBE 2021 NGOLWESINE USODOLOPHU WOMASIPALA UMZIMVUBU UNIKEZELE NGOKUSESIKWENI NGEHOLO YOLUNTU EMANGQAMZENI Ngomhla weshumi elinesibini kwinyanga kaCanzibe kwakulomnyaka umiyo, uSodolophu woMasipala wasekuhlaleni Umzimvubu unikezele ngeholo ngokusesikweni kuluntu lwakwaward 25 neyakhiwe kwilali yaseMangqamzeni KwaBhaca. Le holo ithiywe ngegqala lomzabalazo elingasekhoyo uMnu Mlungisi Ndamase, ukanti kuvakele ukuba nakubeni ikwindawo yaMangqamza kodwa...

UMASIPALA UMZIMVUBU UNIKEZELE NGEHOLO LOLUNTU EWARD 8

INGXELO ENGXAMISEKILEYO IYA KUMAJELO OKE EENDABA 26 EkaCanzibe 2021 UMASIPALA UMZIMVUBU UNIKEZELE NGEHOLO LOLUNTU EWARD 8 Namhlanje umhla wamashumi amabini anesithandathu umasipala wasekuhlaleni Umzimvubu uthe wanikezela ngokusesikweni ngeholo yoluntu kubahlali belali yaseLusuthu, kwaWard 8. Leholo nexabise ngaphezulu nje kwezigidi ezibini zeeRandi yamkelwe ngezandla ezishushu ngabahlali balelali ephezukwentaba iNtsizwa. Oku kudandalaziswe yenye yeenkonde zalapha utata uLuzipho...

Copyrights All Rights Reserved. UMZIMVUBU LOCAL MUNICIPALITY.